By uhonorować tych, którzy każdego dnia oddają cząstkę siebie drugiemu człowiekowi, wspierają i pomagają leczyć z najcięższych chorób przekazując honorowo to, co najcenniejsze czyli krew niezbędną do ratowania zdrowia i życia pacjentów szpitali w całym województwie śląskim–powstała:

ŁAWECZKA KRWIODAWCY!

Uroczyste odsłonięcieją odbyło się w sobotę 22 lipca 2017 roku w Parku Śląskim tuż obok hali „Kapelusz”. Pomogła w tym... Pani Krwinka – nowa bohaterka w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Przed Panią Krwinką niezwykle odpowiedzialne zadanie: odwiedzi wiele przedszkoli, szkół, uniwersytetów dziecięcych, a także innych miejsc, w których można uczyć najmłodszych o idei honorowego krwiodawstwa, ratowaniu ludzkiego życia i wartości, jaką stanowi pomoc najbardziej potrzebującym.