W ramach akcji Zaczytani.org Narodowe Centrum Krwi wraz z Ministerstwem Zdrowia przekazało książki dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. Książki zostały przekazane do naszych Terenowych Oddziałów.

Fundacja http://Zaczytani.org prowadzi zbiórki książek dla dzieci przebywających w szpitalach. Fundacja postanowiła rozszerzyć swoją działalność i przekazać książki dla Honorowych Dawców Krwi w podziękowaniu za ofiarowaną krew. Dziękujemy!