„Kto czyta - żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami obcować nie chce, na jeden żywot jest skazany” Józef Czechowicz

„Środa z książką” na dobre zagościła do siedziby naszego Centrum w Katowicach.

Teraz rozszerzamy zasięg akcji o Galerię Katowicką.

W środę 9 sierpnia br.  każdy dawca, który odda krew w ambulansie zlokalizowanym przy Galerii Katowickiej będzie miał możliwość wyboru tytułu książki ufundowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Katowicach http://mbp.katowice.pl/   i zabrania jej ze sobą do domu. Przekazane książki są formą podziękowania za oddaną krew, a jednocześnie promują czytelnictwo wśród Krwiodawców, które - z doświadczenia wiemy - otrzymują drugie życie.

Czekamy na Was w środę 9 sierpnia w godz.10.00-17.00 przy Galerii Katowickiej!