Dnia 3 marca 2018 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń „Honorowy Dawca Krwi–Zasłużony dla Zdrowia Narodu” wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie.
Odznaczenia zostały wręczone Krwiodawcom którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Odznaczenia w imieniu Ministra Zdrowia wręczył Dyrektor RCKiK w Katowicach p. Stanisław Dyląg.