Z przyjemnością informujemy, iż Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach został przyznany certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2015 zgodnie z procedurą TUV NORD CERT do stosowania systemu zarządzania zgodnie z powyższą normą w zakresie:

„Pobieranie, preparatyka i dystrybucja krwi i jej składników. Projektowanie, produkcja i dystrybucja odczynników serologicznych oraz przeszczepów tkankowych i komórkowych. Badania laboratoryjne pacjentów, krwiodawców, dawców macierzystych komórek krwiotwórczych oraz krwi i jej składników”.

Certyfikat został przyznany dnia 2 maja br. i obowiązuje do 1 maja 2019 r.

certyfikat ISO 9001 2015