Kto może oddać szpik

 
Potencjalnym Niespokrewnionym Dawcą Szpiku może zostać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 50 roku życia (ze względu na możliwy długi czas oczekiwania na biorcę do rejestru przyjmujemy osoby w wieku do 48 lat).
 
Osoba, która chciałaby wpisać się do Rejestru i zostać dawcą macierzystych komórek krwiotwórczych powinna:
- podjąć świadomą, dobrowolną i odpowiedzialną decyzję, tak aby nie zmieniać tej decyzji w przypadku znalezienia biorcy;
- zgłosić się do siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, do Oddziałów Terenowych lub do ambulansu, bądź miejsca, gdzie przeprowadzana jest akcja honorowego oddawania krwi;
- wypełnić pisemną deklarację potwierdzającą wolę zostania dawcą szpiku;
- wypełnić ankietę dotyczącą stanu zdrowia.
 
Poltransplant przesyła pod wskazany w deklaracji adres potwierdzenie wpisania do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.
 
Ważne! Trzeba pamiętać o konieczności jak najszybszego powiadomienia ośrodka dawców szpiku o zmianie adresu, nazwiska, istotnej zmianie stanu zdrowia, itp. Potencjalny dawca ma prawo zmienić własne wcześniejsze decyzje dotyczące oddania macierzystych komórek krwiotwórczych, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Rejestr.
 
Należy jednak pamiętać, że taka zmiana decyzji już po przygotowaniu chorego do przeszczepu stanowi poważne zagrożenie dla jego życia.
 
Oddawanie szpiku wykluczają:
- choroby serca, nadciśnienie,
- hemofilia i inne choroby krwi,
- epilepsja i inne choroby neurologiczne,
- anemia,
- choroby nerek i układu moczowego,
- kiła,
- gruźlica,
- choroby autoimmunologiczne,
- choroba Creutzfelda - Jakoba u dawcy lub w rodzinie,
- choroby nowotworowe,
- cukrzyca,
- aktywna astma,
- łuszczyca,
- przechorowanie wirusowego zapalenia wątroby ( typu B i C),
- nosicielstwo wirusów HBV, HCV, CMV, HIV,
- czasowo – na okres 6 miesięcy dyskwalifikują: zabiegi operacyjne, badania endoskopowe, tatuaże, przekłucia uszu lub innych części ciała,
- okres ciąży, przebyta ciąża i czas karmienia piersią (na ok. 1,5 roku),
- waga ciała poniżej 50 kg.
 
Należy jednak pamiętać, że zawsze decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz.
 
Wstępna kwalifikacja odbywa się przy zgłoszeniu do rejestru, a ponowna przy ewentualnym dawstwie.
Podczas wstępnej kwalifikacji lekarskiej - pobiera się od kandydata na dawcę 5 ml krwi z żyły łokciowej, celem oznaczenia antygenów HLA kl. I i kl. II .
W wyjątkowych przypadkach, dawca może zostać poproszony o ponowne oddanie macierzystych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej lub szpiku w niedługim czasie od pierwszego oddania, jeżeli wyniki pierwszego przeszczepienia nie są pozytywne. Może też być poproszony o oddanie dla pacjenta limfocytów lub krwinek płytkowych.
 
Oddawanie macierzystych komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej i ze szpiku (dobrowolne, bezpłatne i anonimowe) jest bezpieczne, powikłania zdarzają się sporadycznie i nie stanowią zagrożenia dla życia dawcy.
Wszystkie zabiegi związane z pobieraniem macierzystych komórek krwiotwórczych odbywają się w warunkach jałowych, sprzętem jednorazowym, wykluczającym jakiekolwiek ryzyko zakażenia. Wykonywane są w szpitalach klinicznych mających długoletnie doświadczenie.
 
Dawca i biorca co najmniej przez rok pozostają sobie nieznani. Po tym czasie, na życzenie obu stron może dojść do ujawnienia ich danych, a tym samym do spotkania w obecności rejestru reprezentującego dawcę i ośrodka reprezentującego biorcę.
 
Niezdolność do pracy spowodowana poddaniu się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów dla dawców komórek oraz zabiegowi pobrania od nich komórek krwiotwórczych jest refundowane w 100% (tzn. zwolnienie lekarskie jest 100% płatne).
 
Uprawnienia i przywileje dawcy przeszczepu:
Dawcy szpiku przysługuje tytuł Dawca Przeszczepu.
Dawcy Przeszczepu, który oddał szpik więcej niż jeden raz przysługuje tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu.
Odznakę i legitymację potwierdzającą posiadanie tytułu Dawcy Przeszczepu wydaje ośrodek pobierający, a Zasłużonego Dawcy Przeszczepu - Minister Zdrowia na wniosek Centrum do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejką z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
Zasłużony Dawca Przeszczepu, w razie potrzeby, ma prawo do bezpłatnych leków – preparatów żelaza, kwasu foliowego i określonych witamin.
 
Podstawy Prawne Transplantacji
 
Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej (2004/23; 2006/17; 2006/88 ; 2010/45/UE), Ustawy i rozporządzenia – na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:
- Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z dnia 1 lipca 2005 roku.
- Rozporządzenie MZ z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę  komórek, tkanek lub narządu.
- Rozporządzenie MZ z dnia 25 kwietnia 2006 w sprawie rodzaju i zakresu badań żywych dawców narządu w ramach monitorowania ich stanu zdrowia.
- Rozporządzenie MZ z dnia 12 marca 2010 w sprawie ośrodków dawców szpiku.
- Zarządzenie MZ z dnia 2 lipca 2010 w sprawie Centrum Organizacyjno- Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
- Rozporządzenie MZ z dnia 29 sierpnia 2008 w sprawie odznak „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu”.
 
 
 
 
wstecz góra strony
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie » OK, zamykam